CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ STECH INTERNATIONAL CO., LTD

Tủ lạnh âm sâu

Tủ ấm - Tủ ấm lạnh

Lò nung

Tủ môi trường (Tủ vi khí hậu, Tủ sinh trướng, Tủ thử lão hóa thuốc)

Thiết bị phụ trợ

Máy quang phổ

Đồng hóa

Cân phân tích - Kỹ thuật - Tỷ trọng

Thư điện tử zalo phone
Top