CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ STECH INTERNATIONAL CO., LTD

BIOBASE

Máy ly tâm lạnh BKC-TH16RM BIOBASE

Máy ly tâm lạnh BKC-TH16RM BIOBASE

Model: BKC-TH16RM
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí BK-AJG100 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJG100 BIOBASE

Model: BK-AJG100
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí BK-AJG070 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJG070 BIOBASE

Model: BK-AJG070
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí  BK-AJG050 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJG050 BIOBASE

Model: BK-AJG050
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí  BK-AJG035 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJG035 BIOBASE

Model: BK-AJG035
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí BK-AJG025 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJG025 BIOBASE

Model: BK-AJG025
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí  BK-AJG015 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJG015 BIOBASE

Model: BK-AJG015
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí  BK-AJH100 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJH100 BIOBASE

Model: BK-AJH100
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí  BK-AJH070 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJH070 BIOBASE

Model: BK-AJH070
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí  BK-AJH050 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJH050 BIOBASE

Model: BK-AJH050
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí BK-AJH035 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJH035 BIOBASE

Model: BK-AJH035
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí BK-AJH025 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJH025 BIOBASE

Model: BK-AJH025
Liên hệ

Bình ủ kỵ khí BK-AJH015 BIOBASE

Bình ủ kỵ khí BK-AJH015 BIOBASE

Model: BK-AJH015
Liên hệ

1 2
Thư điện tử zalo phone
Top