CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ STECH INTERNATIONAL CO., LTD

Tủ ấm

Tủ ấm lắc

Tủ ấm CO2

Tủ ấm đối lưu tự nhiên

Tủ ấm đối lưu cưỡng bức

Tủ ấm 530 lít  BXP-530S Boxun

Tủ ấm 530 lít BXP-530S Boxun

Model: BXP-530S
Liên hệ

Tủ ấm 452 lít  BXP-450S Boxun

Tủ ấm 452 lít BXP-450S Boxun

Model: BXP-450S
Liên hệ

Tủ ấm 284 lít BXP-280S Boxun

Tủ ấm 284 lít BXP-280S Boxun

Model: BXP-280S
Liên hệ

Tủ ấm 129 lít  BXP-130S Boxun

Tủ ấm 129 lít BXP-130S Boxun

Model: BXP-130S
Liên hệ

Tủ ấm lạnh

Tủ làm ấm dịch truyền

Tủ ấm BOD

Thư điện tử zalo phone
Top