CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ STECH INTERNATIONAL CO., LTD

Tủ môi trường (Nhiệt độ - Độ ẩm)

Tủ vi khí hậu - Tủ sinh trưởng (Nhiệt độ - Độ ẩm - Ánh sáng)

Tủ vi khí hậu - Tủ sinh trưởng (Nhiệt độ - Độ ẩm - Ánh sáng - CO2)

Tủ vi khí hậu

Tủ thử nghiệm

Tủ kiểm tra sốc nhiệt

Tủ nuôi cấy thực vật

Tủ nảy mầm

Thư điện tử zalo phone
Top